mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Administrator Required

 
Created on 06/07/2017 @ 09:48
SocialTwist Tell-a-Friend

Care & Repair agencies help older people stay at home in comfort and security through providing advice, repairing, improving and adapting their homes. Join us and make a real difference to the lives of older people in Powys. We currently have a vacancy for:

Administrator – Temporary (up to 9 months)

(Part Time – 28 hours per week)

Salary range £16,955 – £20,723 (pro rata)

Based in Newtown, Powys

For further details, an application form and to see our other vacancies, please visit www.crpowys.co.uk or call 0300 111 3333.

Applications should be by application form, sent by email to jobs@mid-walesha.co.uk or by post to HR Manager, Tŷ Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown, Powys SY16 1AL

Closing date for applications:     

12 noon 17th July 2017

Interview date: 19th July 2017

 

 

Mae asiantaethau Gofal a Thrwsio yn helpu pobl hŷn i aros yn gysurus a diogel yn eu cartrefi eu hunain drwy roi cyngor, trwsio, gwella ac addasu eu cartrefi. Ymunwch â ni a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl hŷn ym Mhowys. Mae gennym swydd wag ar hyn o bryd ar gyfer:

Gweinyddydd – Dros Dro (hyd at 9 mis)

(Rhan- amser 28 awr yr wythnos)

Cyflog £16,955 - £20,723

Yn seiliedig yn y Drenewydd, Powys

 

I gael manylion pellach a ffurflen gais ac i weld ein swyddi gwag eraill, ewch i www.crpowys.co.uk neu ffonio 0300 111 3333.

Dylid gwneud ceisiadau drwy ffurflen gais i'w hanfon drwy e-bost at jobs@mid-walesha.co.uk neu drwy'r post at y Rheolydd Adnoddau Dynol, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys SY16 1AL

Dyddiad cau ceisiadau:      

12 canol-dydd 17 Gorffennaf 2017

Dyddiad cyfweliadau: 19 Gorffennaf 2017

 

home page business listing link image